Bemutatkozás >> Küldetésünk

Pedagógiai, vezetői hitvallás

 

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az oldhatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”

                                                                                                                                                     Antoine de Saint-Exupéry

 

 

A hazai iskolarendszerben, pedagógusi munkánkban a célok egy részét az oktatáspolitika, másrészt a fenntartó határozza meg. Lényeges szempont, hogy ezeket a világosan megfogalmazott célokat munkánk minden résztvevője ismerje, megértse. Így az oktató, nevelő munkánkhoz a keretek adottak. A kihívás az, hogy a nevelőtestület milyen utat, módszert választ és milyen környezetet alakít ki a célok eléréséhez. Vagyis milyen belső célokat fogalmaz meg és a közösség képességei szerint megtesz-e mindent azok eléréséhez. Alapvetően ez fogja kialakítani az intézményünk arculatát. Képesek vagyunk-e olyan befogadó és alkotó légkört teremteni, amelyben minden résztvevő – tanár, diák, szülő – megtalálja a sikert, az élményt. Fontos feladatomnak tartom, hogy a megfelelő feladatmegosztással mindenkinek támogató környezetet teremtsek, hogy képességeivel a közösség aktív, sikeres és hasznos tagja lehessen.

Egy iskolába jó közösség kell, melynek tagjai a képességeikkel kiegészítik egymást. Hiszek a csapatmunkában, de emellett támogatom az egyéniségek kibontakozását, bízva motiváló erejükben. A közös siker, a jó példa javítja a közösségi értékeket, a közösség erejét, így eredményekhez vezet. Nem egymással versenyzünk, hanem egymástól tanulva fejlődünk.

 

Milyen munkahelyet szeretnék?

- ahol a tanárok szeretik a munkájukat, és elégedettek a helyzetükkel

- ahol a légkör lehetővé teszi a sikeres munkavégzést

- ahol mindenki számíthat a kollégája segítő kezére, ha szükség van rá

- ahol az alkalmazottak köre megbecsült részei az intézmény egészének

- amelyet kedvvel támogat a fenntartó, mert az eredmények magukért beszélnek

 

Milyen iskolát szeretnék?

- ahová a gyerekek szívesen járnak, mert segítő, motiváló légkör veszi őket körül

- ahol az egyéni adottságokat és képességeket figyelembe véve képezzük a tanulókat

- ahol a széles képzési kínálat mellett, olyan modern tanulásszervezési módokat, technikákat alkalmazunk, amelyek biztosítják a tanulók képességeinek megfelelő fejlődését

- ahová a szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, és együttműködnek az iskolával

- ami képes rugalmasan alkalmazkodni a társadalom és a munkaerőpiac gyorsan változó elvárásaihoz, a tanulók, szülők és a fenntartó igényeihez.

 

Hiteles pedagógus, hiteles vezető

 

Vallom, hogy bármely életkorban meghatározó a pedagógus személyisége. Hiteles embernek kell lennem, elkötelezettnek hivatásom iránt. A pedagógus minden pillanatban mintát ad szavaival, tetteivel, csak úgy, mint egy vezető. A változó oktatási rendszer elvárásait csak egy hiteles vezető közvetítheti a pedagógusok felé, úgy hogy a fentebb írt munkahelyi légkör és egymást támogató kollektíva fennmaradhasson, illetve kialakulhasson.

 

 

Buzás József

igazgató

 

Minden jog fenntartva - Teleki József Általános Iskola és Szakiskola | Szirák | 2014 ©