Bemutatkozás >> Iskolánk

Iskolánkról

 

Az iskola bemutatása

 

Az iskola meglehetősen régi, 1897-es alapítású intézmény. Jelenleg részben önálló, az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működő intézmény.

 

Képzéseink

 

Az intézményünk 8 általános iskolai évfolyammal működik, évfolyamonként 1 osztállyal. mellett középfokú oktatás keretében 3 szakiskolai évfolyamon 1-1 osztállyal (9., 10. és 11. osztály) a 34 621 01 OKJ számú gazda szakmát tanulhatják tanulóink. A szakiskola létrehozását az indokolta, hogy iskolánk tanulóinak legtöbbször 30-40, vagy még több km

távolságra kellett elutazni a középiskolai tanulmányaik folytatásához. Ez egyrészt anyagi megterheléssel is járt a családoknak, másrészt a tanulók magatartási, esetleges hiányzási problémáinak megszaporodását eredményezte. Nem egy esetben a tanulók be sem tudták fejezni a tanulmányaikat, a megélhetésüket biztosítani tudó szakma nélkül álltak felnőtt életük küszöbén. Törekszünk arra, hogy az oktató-nevelő munkát főállású pedagógusok végezzék, de a szakosi ellátottság biztosítása miatt intézményünkben óraadó pedagógusok is dolgoznak. A szakos ellátottság - a körülményekhez képest – jónak mondható. Az iskolában közel 10 éve folyik nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás formában, 2013. szeptember 01-től felmenő rendszerben a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet szerint szervezve az 1. és 5. osztályban (2014/2015. tanévben 1., 2., 5., és 6. osztályban; 2015/2016. tanévben az 1., 2., 3., 5., 6., és 7. osztályban; 2016/2017. tanévben minden évfolyamon), és a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet szerint szervezve a 2., 3., 4., 6., 7., és 8. osztályban (a 2015/2016. tanévben kifut ez a szervezési forma). Elindulásától kezdve részt veszünk az integrált oktatást támogató (IPR) programban, melynek segítségével nagyon sok szép és hasznos programot, rendezvényt (Teleki-napok, szalagavató, Mikulás, karácsony, farsangi bál, tátika, roma fesztivál, tanulmányi kirándulások, erdei iskola táborok, stb.) szervezünk a tanulóknak, emellett felszerelést, taneszközöket is biztosítunk számukra. Minden évben pályázunk az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogramban is. Ezeken kívül az előző tanévben pályáztunk egy TÁMOP program segítségével tanórán kívüli programok szervezésére és lebonyolítására. Ennek keretein belül szakköröket szerveztünk a tanulóknak (kézműves szakkör, tánc szakkör, tudományos-művészeti szakkör), valamint kirándulásokon, nyári táborozáson vehettek részt.

 

 

 

Minden jog fenntartva - Teleki József Általános Iskola és Szakiskola | Szirák | 2014 ©